Het koor

Repetitie

Elke week repeteren we op

dinsdag om 19.30 uur
in 't Klokhuis
Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge

Iedereen is er welkom.

Dirigent Ronny Blomme

Tijdens het basisonderwijs volgde Ronny les in de muziekschool o.a. bij Paula Roegiest. Na zijn universitaire studies volgde hij les aan de muziekacademie in Evergem en Gent: orgel bij Frank Heye en muziektheorie (harmonieleer) bij Jo Van den Durpel . Hij speelt schuiftrombone in de KF “Iever en Eendracht” Sleidinge en werd daarvoor opgeleid door Germain De Craene. Hij zingt bij het zangkoor sinds 1990. Hij volgde cursussen voor koordirectie bij Jos Bielen en Jan Vuye.

 

 

 

Ere-dirigente Paula Roegiest

is een gediplomeerde muzieklerares. We kennen vooral haar zangtalent, maar ze speelt ook piano en orgel. Ze volgde een tweejarige cursus 'liturgische muziek en koordirectie' bij Paul Schollaert, waarna ze werd bijgeschoold door Kurt Bikkembergs.
Paula begon in 1982 te assisteren bij de directie van het Ceciliakoor en dirigeerde vooral de religieuze muziek. In 1987 nam zij de volledige leiding over van Walter Verplaetse. Om gezondheidsredenen moest ze in 2014 het dirigeren staken, en werd haar functie overgenomen door Ronny Blomme.

 

Leden

Het koor heeft een 30-tal leden. We zingen vierstemmige muziek, m.a.w. de dames met de hoogste stemmen (sopranen) zingen een andere melodie dan de dames met een lage stem (alten). Hetzelfde geldt voor de mannenstemmen: de heren met de hoogste stemmen zingen bij de tenoren, de laagste stemmen bij de bassen.

Begeleiding

Wim Claeys

Bestuur

Het zangkoor is aangesloten bij Koor & Stem, een overkoepelend orgaan van de Koorfederatie Vlaanderen.

Het bestuur bestaat uit volgende leden:

Paula Roegiest (ere-dirigente)
Carine Caboot (voorzitster)
Vera De Meyer
Paul De Walsche (secretariaat)
Linda Ryckaert
Rita Smet
Werner Solomé (penningmeester)
Ronny Blomme (dirigent)

Info Vrijwilligers

Op 1 augustus 2006 trad de wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking.
Deze wet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook het zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge doet bij de organisatie van verschillende activiteiten beroep op vrijwilligers. Het koor kan rekenen op de inzet en de medewerking van dirigenten, bestuursleden, zangers en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht onze organisatie om de vrijwilligers te informeren omtrent de sociale doelstelling van de organisatie, haar juridisch statuut, de afgesloten verzekeringen en de uitbetaalde kostenvergoedingen.
Deze informatie is opgenomen in het bijgevoegde document.

Wet op de privacy

De wet van 25/5/2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) legt nieuwe regels op voor de verwerking van persoonsgegevens. Het Zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge verwerkt geen persoonsgegevens van niet-leden. De privacyverklaring is opgenomen in het bijgevoegde document.