2020: 175 jaar zangtraditie in Sleidinge

In hun geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen (arrondissement Gent - deel 6) schrijven Frans De Potter en Jan Broeckaert:

Den 14 December 1845 werd te Sleidinge eene zangvereeniging opgericht met de kernspreuk: Ijver en Eendracht. De bestuurraad besloot den 8 april 1850 de leden ook het fanfarenmuziek te laten beoefenen en sedertdien legde de vereeniging zich op beide muziekvakken toe. De maatschappij woonde een aantal festivals bij en richtte er zelve twee in, bepaaldelijk den 28 Mei 1849 en de 10 Augustus 1862.

Het is dus duidelijk dat de zang- en blaasmuziek te Sleidinge uit één stam zijn gegroeid. Herkenningsstempels op oude partituren wijzen erop dat lange tijd de naam Iever en Eendracht ook voor het zangkoor gebruikt werd. Pas toen het koor de heilige Cecilia als haar patrones koos, wilde het verder leven als het Sint-Ceciliakoor.

Het zangkoor kreeg tot doel het opluisteren van de kerkdiensten door het uitvoeren van polyfonische koorwerken en gregoriaanse gezangen. Maar ook profane liederen, waaronder kluchtliederen en marsen stonden op het programma. Het jaarlijks Sint-Ceciliafeest begon met een plechtige hoogmis en na het middagmaal stapten de zangers in 't gelid en zingend door de straten en bezochten de leden-herbergiers, niet onderdoende voor hun collega's muzikanten.

Het Sint-Ceciliakoor was jarenlang niet erg gestructureerd en bleef vooral bestaan dank zij zijn prestaties in de kerk. De leiders ervan waren kosters en/of onderwijzers, gestimuleerd door sommige onderpastoors.

In 1886 werd de toneelgilde "Voor God en taal" opgericht. De activiteiten ervan waren aanvankelijk het uitvoeren van kluchtliederen, duo's en trio's. Er werden vele zangavonden en zangspelen gebracht, dikwijls in samenwerking met de fanfare. Het waren vooral leden van het zangkoor die ook heel actief waren in "Voor God en taal" waaronder de dirigenten Achiel Verplaetse en Albert De Meyer en voorzitter Charles Van Hecke.

Vele jaren bleven de drie cultuurverenigingen van Sleidinge: Iever en Eendracht, Voor God en taal, en Sint-Cecilia bloeien dank zij de inzet van steeds maar dezelfde cultuurwerkers.

Na de tweede wereldoorlog werd het zangkoor opnieuw georganiseerd. De initiatiefnemers waren E.H. Jacobs en de meesters Albert De Meyer en Armand Van Daele. Op het paasfeest in 1945 werd de tweestemmige mis van Perosi gezongen (een klassieker voor het koor). Een nieuwe reeks succesvolle uitvoeringen begon. Een grote kunstavond werd verzorgd op paasmaandag 1950. Toen werd het koor versterkt met vele dames. Een gevolg daarvan was de stichting van het dameskoor "De Karekiet" o.l.v. Albert De Meyer (later ook Paula Roegiest). Dat koor bloeide tot 1970 en bood vele mooie zangavonden. Mede door de inzet van E.H. Temmerman beleefde zingend Sleidinge toen een echte bloeiperiode.

Het mannenkoor Sint-Cecilia nam ook geregeld deel aan de Provinciale Tornooien.

Na de opvoering van het zangspel "Op Nieuwe wegen" in 1970 smolten de twee plaatselijke zangkoren samen (Sint-Cecilia en de Karekiet) en zo ontstond het "Gemengd Zangkoor Sint-Cecilia".

Albert De Meyer, die vanaf 1945 dirigent was, vroeg om gezondheidsredenen ontslag op 21 november 1970. Walter Verplaetse werd diezelfde dag tot dirigent verkozen. In 1973 richtte E.H. Mollet een gregoriaanse groep op en in 1974 begon hij met een jeugdkoor.

In 1961 werd ook een plaatselijke muziekschool gestart. Het doel ervan was jonge mensen in de muziek te initiëren. Daar werd ook veel gezongen wat tot uiting kwam in de vele kindermusicals die zij bracht. Het waren vooral mensen van het zangkoor die ook daar de leiding hadden.

Het zangkoor Sint-Cecilia was lid van de gemeentelijke cultuurraad van Sleidinge van bij de stichting ervan in 1967, en is nog steeds lid van de culturele raad van Evergem (sedert 1977).

Paula Roegiest begon in 1982 te assisteren bij de directie en dirigeerde vooral de religieuze muziek. In 1987 nam zij de volledige leiding over en Walter Verplaetse werd hulp-dirigent. Haar man, Germain De Craene, was toen al vaste begeleider van het koor. Een paar opmerkelijke concerten werden toen georganiseerd met medewerking van Martine De Craene (sopraan) en Gilbert De Greeve (piano). Vele optredens werden verzorgd in samenwerking met de fanfare Iever en Eendracht.

In 2014 moest Paula Roegiest het dirigeren staken om gezondheidsredenen, en werd de fakkel overgenomen door Ronny Blomme.
In 2016 neemt Wim Claeys de taak van begeleider over van Germain De Craene.

Andere historische gegevens

Dirigenten

Sedert ca. 1880 kende het koor de volgende dirigenten:
Dhr. Verhasselt, koster
Theofiel Verplaetse, organist
Victor Van den Borre, koster
Achiel Verplaetse, onderwijzer
André Van den Borre, koster
Albert De Meyer, onderwijzer (1945-1970) parallel met
Maurice Temmerman, onderpastoor (1962-1970)
Walter Verplaetse, schoolhoofd (1970-1987)
Paula Roegiest, muzieklerares (1982-2014)
Ronny Blomme, ingenieur-informaticus (2014-...)

Dirigeerden het koor of een afdeling ervan als tweede dirigent:
Hubert Van den Borre, organist
Aimé Van den Borre, jong overleden
Amand Van Daele, schoolhoofd, gregoriaans
Leon Blanckaert, onderpastoor, volksliederen
Marcel Jacobs, onderpastoor, gregoriaans
Daniël Mollet, onderpastoor, gregoriaans

De voorzitters

André De Roose (1945-1970)
Charles Van Hecke (1970-1987)
Jozef Dierick (1987-1998)
Urbain De Roo (1998-2001)
Ronny Blomme (2002-2003)
Carine Caboot (2003-heden)

De secretarissen

Roger Vereecke (1945-1958)
Germain De Craene (1958-1959)
Julien Lehoucq (1959-1962)
Georges Van Damme (1962-1968)
Albert De Meyer (1968-1970)
Lily Van Hulle (1970-1972)
Nadine Van der Linden (1972-1973)
Jenny Van Speybroeck (1973-1978)
Bea Pauwels (1979-2007)
Paul De Walsche (2007-heden)

De penningmeester

Lucien Van Bouchaute (1970-2004)
Ronny Blomme (2004-2016)
Werner Solomé (2016-heden)

De proosten

(data = verblijf te Sleidinge)
E.H. Philippe De Pillecyn (1888-1909)
Hubert De Cremer (1913-1925)
Leopold Blanckaert (1924-1929)
Robert Van den Abeele (1927-1932)
Marcel Jacobs (1945-1948)
Maurice Temmerman (1961-1971)
Daniël Mollet (1970-1979)
Hubert Daeleman (1971-1972)
Louis Vereecke (1991-2016)

Het lokaal

Charles Van Hecke (1945-1958)
Afwisselend Sanderushuis - August Lehoucq (1958-1962)
Het Sanderushuis (1962-2015)
't Klokhuis (2016-heden)