Zingen is gezond...

Zingen is plezant, in groep zingen is nog plezanter. Het zangkoor vormt dan ook een gezellige vriendenkring.

We zingen religieuze liederen in verscheidene talen, dikwijls polyfoon. We zingen tijdens de vieringen op hoogdagen en doen dat met respect voor het liturgische karakter van die vieringen. We proberen daar tegelijkertijd een kunstzinnig aspect aan toe te voegen.
Daarnaast brengen we ook profane liederen. Bron van inspiratie is dikwijls opera, operette en musical.
Elk jaar proberen we een concert te brengen, meestal rond een thema zoals bvb. het Sint-Jorisfeest, Valentijn...